Bạn đang

không biết bắt đầu từ đâu...

  • Bạn đang có ý tưởng kinh doanh trên Internet
  • Bạn thiết kế 1 website bán hàng
  • Bạn không biết bắt đầu từ đâu

Weebee

sẽ giúp bạn tìm Mentor

và gỡ rối...

Tất cả vấn đề của bạn

WEEBEE giúp bạn kết nối với các Mentor là chuyên gia trong các lĩnh vực,giúp bạn gặp gỡ chia sẻ và gỡ rối

FOUNDER - CAREERFINDER VIỆT NAM

LÊ THÀNH HỒNG QUÂN

Chuyên gia huấn luyện

  • Não phải sáng tạo
  • Tư duy chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh.
  • SEO & Marketing Online

Tôi đam mê công nghệ và truyền lửa thành công cho cộng đồng

Get 7 days free

This popup can be modified to appear only on the homepage or anywhere on the site.