Thông tin

Các thuật ngữ thường được dùng trong chương trình Thương vụ bạc tỷ Sharktank

Các thuật ngữ thường được dùng trong chương trình Thương vụ bạc tỷ Sharktank Shark tank đang là 1 trong những chương trình thực tế hot nhất trên truyền hình. Đối tượng quan tâm không chỉ là các bạn đã , đang và chưa khởi nghiệp. Độ hot của chương trình thông qua các luợt…

Tìm hiểu về Nhượng quyền thương hiệu

Tìm hiểu về Nhượng quyền thương hiệu Nhượng quyền thương hiệu (hay được gọi là Franchise), là hình thức kinh doanh mà một cá nhân hoặc một tổ chức nào đó được sử dụng thương hiệu / tên của sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định để kinh doanh. Trong một khoảng thời gian nhất…

Get 7 days free

This popup can be modified to appear only on the homepage or anywhere on the site.